MENU
Aula_close Layer 1

Om børnehuset

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen
Børnehuset Mælkevejen er aldersintegreret med børn i alderen 0-6 år.

Præsentation af børnehuset

På Mælkevejen handler forældresamarbejdet for os, om at vi sammen skal skabe de bedste rammer for barnets læring, trivsel og udvikling.

Kontakt

Børnehusleder Line Cathrin Zoan-Korsgaard
Telefon 39 57 66 12

Års- og læreplan

Det er en ny digital og dynamisk version, som redigeres løbende i de to år, hvor den er gældende. Du vil til enhver tid kunne se den aktuelle plan via linket herunder.

Tilsyn

Det strukturerede pædagogiske tilsyn med børnehusene i Gladsaxe, afholdes hvert andet år. Tilsynene er dialog- og udviklingsbaserede og har fokus på kvaliteten af det pædagogiske arbejde.

Brugertilfredshedsundersøgelse 2021

Brugertilfredshedsundersøgelse 2021, Børnehuset Mælkevejen